Deskundig, betrouwbaar en integer

Peters Juridisch Advies en Conflictbemiddeling: een onafhankelijk toezicht- en kwaliteitsadviesbureau. Gespecialiseerd in het ondersteunen en adviseren van instellingen en personen in de gezondheidszorg. Bij alles wat Peters Juridisch Advies en Conflictbemiddeling doet, is de kwaliteit van zorg, veilige zorgverlening aan cliënten en de kwaliteit van leven richtsnoer én uitgangspunt.

Als oprichter van Peters Juridisch Advies en Conflictbemiddeling en voormalig senior inspecteur-jurist, met ruim vijftien jaar werkervaring bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (Ministerie van VWS), beschikt mr. Alda Peters (jurist gezondheidsrecht) over specifieke kennis van de langdurige en kortdurende zorg (ouderenzorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen,  eerste lijn zorginstellingen en instellingen binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg). Zij heeft ook een aantal jaren gewerkt als advocaat op het gebied van gezondheidsrecht en heeft veel ervaring met het toepassen van de wet BOPZ (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen), nu de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang en het geven van bijscholing op dit gebied.

Peters Juridisch Advies en Conflictbemiddeling heeft ruime kennis en ervaring in het toezicht houden, onderzoeken en handhaven en kent de impact van een bezoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg  en Jeugd (IGJ) voor de medewerkers van zorginstellingen. Ook heeft Peters Juridisch Advies en Conflictbemiddeling veel ervaring op het gebied van tuchtrecht in de gezondheidszorg en kan bijstand verleend worden wanneer een tuchtklacht tegen u of een van uw medewerkers is ingediend. Ook kan advisering en bijstand verleend worden wanneer u als werkgever besloten heeft een tuchtklacht in te dienen tegen een van uw (ex)medewerkers. Peters Juridisch Advies en Conflictbemiddeling heeft ook veel ervaring in het doen van onderzoek naar (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Kernpunten in de manier van werken zijn:
– Persoonsgericht en laagdrempelig
– Wens van de cliënt centraal, met oog voor veiligheid van de cliënt en oog voor het belang van de organisatie.
– Verbeteren van de zorg, verhogen van de veiligheid van de zorg en voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving en veldnormen.