Deskundig, betrouwbaar en integer

Over mezelf


Ik ben in 2017 gestart met Peters Juridisch Advies en Conflictbemiddeling nadat mijn werkzaamheden bij de Inspectie Gezondheidszorg gestopt zijn vanwege vervroegd pensioen. Op de contactsite treft u mijn curriculum vitae aan. Graag wil ik u het volgende over mijzelf vertellen.

Door mijn werk als jurist gezondheidsrecht ben ik uitstekend op de hoogte van alle aspecten van wet- en regelgeving op het gebied van gezondheidszorg, in het bijzonder de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en Geschillen Zorg) en de wet BOPZ (wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen), nu de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang. Mijn werkzaamheden als senior inspecteur-jurist bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd, waar kwaliteit en veiligheid de belangrijkste speerpunten zijn, hadden de laatste jaren voor een groot deel betrekking op eindbeoordeling van de health care aspecten binnen een zorginstelling. Ook nam ik deel aan de eindbeoordeling van meldingen (klachten) en calamiteiten.  De genoemde wetten waren daarbij de toetsingsinstrumenten. De toepassing van de wet Zorg en Dwang met name binnen de sectoren GGZ (geestelijke gezondheidszorg), VVT (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg) en GZ (gehandicaptenzorg) had mijn bijzondere belangstelling. In de tijd dat ik werkzaam was als advocaat, nam ik deel aan de piketregeling voor psychiatrisch cliënten.

Ik ben in staat snel het geheel te overzien, de van belang zijnde issues eruit te halen, zonder daarbij mogelijke belangrijke details uit het oog te verliezen. Ik heb geleerd zelfstandig een visie en strategie te bedenken, maar ook kan ik uitstekend in teamverband functioneren. Integer handelen, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn de basis voor mijn persoonlijk handelen. Persoonlijk gezag en senioriteit is aanwezig.  Door de jarenlange ervaring in de beoordeling van kwaliteit en veiligheid binnen zorginstellingen (onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen, GZ-instellingen, maar ook eerstelijnsvoorzieningen), heb ik een uitstekend inzicht in wat van belang is op het gebied van kwaliteit (en veiligheid), doelmatigheid en continuïteit van een zorginstelling. Daarnaast ben ik tot volle tevredenheid van de leiding van de IGJ en de medewerkers gedurende meer dan 8 jaar vertrouwenspersoon geweest, een rol die met name in tijden van de reorganisatie veel diplomatie en creativiteit vraagt, maar ook goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Op voordracht van de cliëntenraad van de Stichting Zorgcircuit Venlo heb ik zitting gehad in de Raad van Toezicht. In deze functie was een van mijn taken ook het behartigen van het belang van de cliënt. Het centraal stellen van het belang van de cliënt was uiteraard ook aanwezig in mijn werkzaamheden als advocaat en mijn werk als vertrouwenspersoon. Uiteraard altijd met oog voor het groter belang.

De gezondheidszorg binnen Nederland is mij goed bekend. Uit eigen ervaring weet ik hoe de dynamiek in een zorginstelling werkt met ook daarin het spanningsveld tussen zorgaanbieders en zorgvragers, een spanningsveld dat zeker in deze tijd van bezuiniging en beheersing van de kosten in toenemende mate onder druk staat.